Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 358/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2018 r w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn.

 

Uchwała nr 358/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 5 czerwca 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), art. 63 ust. 10 i 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Zatwierdza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn, ogłoszony i przeprowadzony na podstawie uchwały nr 342/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn,  dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego podjął uchwałę nr 342/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową (art. 63 ust. 14 wymienionej ustawy). Posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej uchwałą nr 346/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn, odbyło się w dniu 30 maja 2018 r. Komisja Konkursowa stwierdziła nierozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie (nie wyłoniono  kandydata).

Z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) wynika, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie, m. in. art. 36 ust. 3 i 36a ust. 12 ustawy zmienianej w art. 15 (tj. ustawy o systemie oświaty) zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. Zgodnie z § 8 ust. 1 utrzymanegow mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) przewodniczący Komisji powiadomił Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazał dokumentację postępowania konkursowego.
Na podstawie § 8 ust. 2 tego samego rozporządzenia organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs, o ile nie zaszły określone w przywołanym przepisie przesłanki do unieważnienia konkursu i jego ponownego przeprowadzenia.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 06-06-2018 07:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 06-06-2018 07:24