Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego".

Uchwała Nr IX/50/2019

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 24 czerwca 2019 r.

 

 

o zmianie uchwały Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego”.

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 

  1. W uchwale Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego”, w załączniku „Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego” wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  2. Tekst jednolity „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Natomiast na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

„Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego” przyjęty został uchwałą Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. Zaproponowane niniejszą uchwałą zmiany pozwolą pracodawcom, w ramach realizacji celów i zakładanych rezultatów programu, w zakresie zawartych porozumień, fundować stypendia wskazanym uczniom publicznych szkół Powiatu Kwidzyńskiego prowadzących kształcenie zawodowe przekazując na ten cel darowiznę szkole.

Z uwagi na to, że Program nie może zawierać przepisów określających warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach dookreśla to odrębna uchwała podjęta przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, która jako źródło prawa powszechnie obowiązującego na danym terenie podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 26-06-2019 07:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 26-06-2019 07:23