Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie oraz utworzenia nowej jednostki budżetowej. 2019-06-26 06:59
dokument Uchwała Nr IX/48/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie. 2019-06-26 07:03
dokument Uchwała Nr IX/49/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu kwidzyńskiego, od dnia 1 września 2019 r. 2019-06-26 07:08
dokument Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego". 2019-06-26 07:23
dokument Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach "Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego" oraz trybu postępowania w tych sprawach. 2019-06-26 07:31
dokument Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. 2019-06-26 07:42
dokument Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2019. 2019-06-26 07:47
dokument Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi 3202G na terenie gminy Kwidzyn. 2019-06-26 07:46
dokument Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego wotum zaufania. 2019-06-26 07:52
dokument Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kwidzyńskiego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2018 r. 2019-06-26 07:53
dokument Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. 2019-06-26 07:55