Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach "Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego" oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Uchwała Nr IX/51/2019

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 24 czerwca 2019 r.

 

 

o zmianie uchwały Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego” oraz trybu postępowania w tych sprawach.

 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W uchwale Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego” oraz trybu postępowania w tych sprawach, w załączniku wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  2. Tekst jednolity załącznika Szczegółowe warunki, formy i zakres udzielania pomocy w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego” bez względu na miejsce zamieszkania oraz tryb postępowania w tych sprawach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Uzasadnienie

 

Przepis art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, do określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

W następstwie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego” (zwanego Programem) podjęta została uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego” oraz trybu postępowania w tych sprawach. W związku ze zmianą uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego” konieczne jest także dokonanie zmian w drugiej z wymienionych uchwał.

Zmiany dokonane w Programie pozwalają pracodawcom, w ramach realizacji celów i zakładanych rezultatów programu, w zakresie zawartych porozumień, fundować stypendia wskazanym uczniom publicznych szkół Powiatu Kwidzyńskiego prowadzących kształcenie zawodowe przekazując na ten cel darowiznę szkole. Z tego też względu zmiany zaproponowane niniejszą uchwałą polegają, w szczególności na wprowadzeniu nowej kategorii stypendium tj. za wyniki w nauce i kształceniu zawodowym. Dla tej kategorii stypendium określona została maksymalna wysokość stypendium oraz warunki i tryb przekazywania tego stypendium. Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący.

Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 26-06-2019 07:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 26-06-2019 07:31