Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 355/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. 2021-11-29 11:09
dokument Uchwała Nr 354/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. 2021-11-29 11:06
dokument Uchwała nr 353 /21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. 2021-11-26 10:50
dokument Uchwała Nr 352/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji projektu pn. ,,Pomorskie dzieciom", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych oraz powierzenia jego realizacji dyrektorowi Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie. 2021-11-26 12:29
dokument Uchwała Nr 351/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji projektu pn. ,,Pomorskie dzieciom", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych oraz powierzenia jego realizacji kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 2021-11-26 12:29
dokument Uchwała Nr 350/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w 2022 r. 2021-11-26 10:28
dokument Uchwała Nr 349/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2022 r. 2021-11-26 10:09
dokument Uchwała Nr 348/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 2021-11-25 13:12
dokument Uchwała Nr 347/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ,,Zdrowie" Sp. z o.o. 2021-11-25 09:51
dokument Uchwała Nr 346/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. 2021-12-02 08:29
dokument Uchwała Nr 345/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. 2021-11-25 09:25
dokument Uchwała Nr 344/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. 2021-11-23 13:14
dokument Uchwała Nr 343/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2021r. 2021-11-23 13:13
dokument Uchwała Nr 342/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. 2021-11-22 10:04
dokument Uchwała Nr 341/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. 2021-11-22 10:02
dokument Uchwała Nr 340/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. 2021-11-22 10:01
dokument Uchwała Nr 339/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. 2021-11-19 11:01
dokument Uchwała Nr 338/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. 2021-11-19 10:59
dokument Uchwała Nr 337/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. 2021-11-19 10:54
dokument Uchwała Nr 336/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. 2021-11-19 10:56
dokument Uchwała Nr 335/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. 2021-11-19 11:06
dokument Uchwała Nr 334/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. 2021-11-19 10:55
dokument Uchwała Nr 333/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - ,,Aktywna tablica". 2021-11-19 10:38
dokument Uchwała Nr 332/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska. 2021-11-19 10:28
dokument Uchwała Nr 331/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. 2021-11-16 14:41
dokument Uchwała Nr 330/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. 2021-11-16 10:19
dokument Uchwała Nr 329/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. 2021-11-16 10:15
dokument Uchwała Nr 328/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2022. 2021-11-16 11:50
dokument Uchwała Nr 327/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. 2021-11-16 09:39
dokument Uchwała Nr 326/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. 2021-11-08 10:04
dokument Uchwała Nr 325/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. 2021-11-05 11:40
dokument Uchwała Nr 324/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. 2021-11-05 11:22
dokument Uchwała Nr 323/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań wynikających z umowy nr WRR/000361/11/D z dnia 27 października 2021 roku o realizację przez samorząd powiatowy ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarach B, F 2021-11-05 11:23
dokument Uchwała Nr 322/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 04 listopada 2021 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2022 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2021-11-05 08:50
dokument Uchwała Nr 321/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. 2021-11-08 08:32
dokument Uchwała Nr 320/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. 2021-11-02 12:53