Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR XXX/182/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr XXI/145/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021. 2021-12-08 08:34
dokument Uchwała NR XXX/181/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XXVIII/164/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 WRZESNIA 2021R) 2021-12-08 13:08
dokument Uchwała Nr XXX/180/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r o zmianie uchwały Nr V/27/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. 2021-12-08 09:41
dokument Uchwała Nr XXX/179/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 31 STYCZNIA 2021 R) 2021-12-08 09:33
dokument Uchwała NR XXX/178/2021 Rady Powiatu Kwidzyn z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".(TRACI MOC UCHWAŁA XXIX/166/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R) 2021-12-16 16:46
dokument Uchwała Nr XXX/177/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. o zmianie Uchwały NR XXIV/151/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIX/168/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. 2021-12-08 09:55
dokument Uchwała NR XXX/176/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.(TRACI MOC UCHWAŁA XX/133/2020 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020R) 2021-12-08 12:55
dokument Uchwała NR XXX/175/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XII/97/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R) 2021-12-08 12:51
dokument Uchwała NR XXX/174/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2022. 2021-12-08 08:26
dokument Uchwała Nr XXX/173/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XXI/144/2020 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 GRUDNIA 2020 R) 2021-12-08 12:39
dokument Uchwała Nr XXX/172/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2022. 2021-12-08 10:07
dokument Uchwała Nr XXX/171/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2022. 2021-12-08 10:00
dokument Uchwała Nr XXX/170/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2022. 2021-12-08 09:45
dokument Uchwała Nr XXX/169/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2022. 2021-12-08 09:33